Bent Meyer Nilssen

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
25.09.2016 Søndag Kl. 13.50
20.02.2015 Fredag
11.07.2014 Fredag Kl. 16.00
22.09.2012 Lørdag
29.10.2011 Lørdag Kl. 15.00
31.05.2009 Søndag Kl. 15.00