Kari Bråtveit

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
21.02.2016 Søndag Kl. 13.45 (Tr.heim)