Jakob Bjørnsvik Johannesen

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
15.09.2016 Torsdag
22.08.2015 Lørdag Kl. 14.25 Gjølme