Kjell Gunnar Klaksvik

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
02.01.2016 Lørdag Kl. 11.50
25.01.2015 Søndag Kl. 12.05