Jorid Bakkan Johansen

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
11.10.2015 Søndag Kl. 10.15  
22.11.2014 Lørdag Kl. 12.15 Sparbu