Rolf Helge Lernes

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
14.03.2015 Lørdag Heimdal
08.06.2014 Søndag Kl. 14.00
11.10.2012 Torsdag Kl. 14.50