Rita Soleim Lernes

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
14.03.2015 Lørdag Heimdal
06.09.2014 Lørdag
08.06.2014 Søndag Kl. 14.05
11.10.2012 Torsdag Kl. 14.50