Magnus K. Holte

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
20.08.2015 Torsdag Kl. 11.15
23.08.2014 Lørdag Kl. 12.25
26.09.2012 Onsdag Kl. 12.00