Oddbjørn Monseth

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
04.06.2016 Lørdag Kl. 11.40
09.08.2015 Søndag
15.06.2014 Søndag Kl. 11.15
26.05.2013 Søndag
23.07.2012 Mandag Kl. 13.45
28.05.2011 Lørdag Kl. 12.15