Ole Ivan Halsen Nilssen

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
26.09.2012 Onsdag Kl. 11.51
02.09.2011 Fredag Kl. 11.47
01.10.2010 Fredag Kl. 12.12 8A Grøtte