Michael Aspli

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
02.09.2011 Fredag Kl. 12.05
01.10.2010 Fredag Kl. 12.21
05.06.2010 Lørdag Strålende sol!!