Jann Erik Wraalsen

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
19.09.2014 Fredag Kl. 12.45
17.09.2013 Tirsdag Kl. 12.45
02.10.2012 Tirsdag Kl. 13.00
19.05.2012 Lørdag Kl. 14.50
11.11.2011 Fredag
28.09.2010 Tirsdag Kl. 14.45
13.05.2010 Torsdag Kl. 16.00