Erik Faksvåg

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
14.03.2011 Mandag
10.04.2010 Lørdag Kl. 14.00 Lettskyet, sol