Nils J. Berg

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
05.04.2010 Mandag Kl. 13.50 Helt rått! Kongevær!