Ole Arild Haugum

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
08.05.2016 Søndag Kl. 18.00
02.03.2014 Søndag Kl. 13.30
29.09.2013 Søndag Kl. 15.05
02.04.2010 Fredag Kl. 12.45