Martin W. Bartnes

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
23.03.2014 Søndag
21.04.2013 Søndag
04.09.2010 Lørdag Kl. 13.00 Trondheim. Klart/vind
14.02.2010 Søndag Kl. 13.20