Knut A. Hagtvet

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
21.08.2016 Søndag
23.08.2015 Søndag
24.08.2014 Søndag Kl. 12.00
19.08.2012 Søndag Kl. 12.25
22.08.2010 Søndag
23.08.2009 Søndag Kl. 11.45