Sverre Nyhus-Solli

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
02.09.2011 Fredag Kl. 11.54
01.10.2010 Fredag Kl. 12.12 Klasse 9A
15.09.2009 Tirsdag
02.08.2009 Søndag Kl. 11.30