Sissel Røstvold Lian

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
22.08.2015 Lørdag
03.08.2014 Søndag Kl. 16.35
09.02.2014 Søndag Kl. 12.30
24.08.2013 Lørdag
25.07.2012 Onsdag
12.07.2009 Søndag Kl. 15.30 Min første tur på Ruten!!