Ole Anders Nervik

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
09.08.2014 Lørdag Kl. 15.00
05.04.2014 Lørdag Kl. 13.30 Og Rago
04.04.2010 Søndag Kl. 13.12
09.04.2009 Torsdag Kl. 14.45