Truls Bathen

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
04.12.1999 Lørdag Kl. 15.00 Fra Borstad til Kårøydalen. Dårlig sikt og mørkt.