Arild Nilsen Aasmoe

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
22.07.2009 Onsdag Kl. 14.50 Kald vind
22.07.2009 Onsdag Kl. 15.35
26.07.2006 Onsdag 7 år.