Anonym

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
02.04.1988 Lørdag Rindals-Troll.
05.04.1985 Fredag Rindal.