Ingvar Nilsen

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
22.09.2012 Lørdag Kl. 12.05
28.06.2009 Søndag Kl. 14.45 Sol og varmt - flott
07.09.2003 Søndag Kl. 12.10