Magne Nergård

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
06.09.2016 Tirsdag
27.08.2013 Tirsdag Kl. 12.30
27.07.2012 Fredag
05.07.2009 Søndag Kl. 13.20 Flott vær!
05.07.2009 Søndag Kl. 13.20 Flott vær!
10.08.2008 Søndag
28.07.1991 Søndag
16.04.1990 Mandag Kl. 14.25