Halldis Møkkelgård

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
26.07.2007 Torsdag Kl. 15.15
28.03.2007 Onsdag
27.03.2005 Søndag
17.03.2001 Lørdag Rindalsskogen.