Odd Konrad Meek

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
31.05.2013 Fredag Kl. 13.15
23.08.2009 Søndag Kl. 12.30
31.07.2008 Torsdag Kl. 13.55
15.09.2001 Lørdag Første jaktdag. Mye folk. Liten fangst.