Hallvard K. Løseth

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
22.07.2016 Fredag Kl. 19.30
16.08.2013 Fredag Kl. 15.30
01.09.2011 Torsdag
24.09.2007 Mandag
26.09.2002 Torsdag Kl. 14.30 Mye ryper.
07.04.1996 Søndag Kl. 15.15