Laila Løfshus

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
05.10.2016 Onsdag Kl. 10.30 + Dixi og Vita
23.08.2016 Tirsdag Kl. 12.00 + Dixi
08.10.2015 Torsdag Kl. 10.45 & Dixi
10.06.2014 Tirsdag Kl. 11.20 & Dixi
24.07.2013 Onsdag Kl. 19.24 Med Dixi
13.08.2012 Mandag Kl. 10.51
11.10.2008 Lørdag Kl. 12.30 Bedr.idr.laget Orkdal Sykehus
17.09.2006 Søndag