Inga Kristin Løfshus

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
25.04.2016 Mandag
08.09.2013 Søndag
08.07.1997 Tirsdag Kl. 13.25 Løkken. En stor sky over hele himmelen.