Kjell Lomundal

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
11.07.2015 Lørdag Kl. 12.30 Gjølme
20.09.2014 Lørdag Gjølme
24.08.2013 Lørdag
24.09.2011 Lørdag Kl. 13.00
07.11.2009 Lørdag Kl. 12.15
22.07.2009 Onsdag Kl. 12.55 Gjølme
04.10.1998 Søndag Kl. 12.10