Øystein Ljøkelsøy

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
20.07.2016 Onsdag Kl. 16.00
03.08.2015 Mandag Kl. 15.20
07.06.2014 Lørdag Kl. 14.30
19.07.2012 Torsdag Kl. 15.45
28.07.2010 Onsdag Kl. 13.40  
09.04.2000 Søndag Kl. 12.40
01.09.1991 Søndag Kl. 14.50