Kjell Ljøkelsøy

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
21.04.2013 Søndag
14.04.1985 Søndag Kl. 16.50 Vindstille og disig.