Håkon Bakken

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
04.04.1985 Torsdag Rindal.