Nils Erling Lidal

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
11.10.2015 Søndag Kl. 14.38
12.04.1993 Mandag Kl. 16.10