Anonym

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
01.06.2003 Søndag Kl. 10.20
03.09.2001 Mandag Kl. 11.00
31.07.2000 Mandag Kl. 10.30
17.07.1988 Søndag
04.05.1980 Søndag