Gunhild Alfsen Lervik

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
27.03.2005 Søndag
14.08.2004 Lørdag Kl. 11.40
07.09.2003 Søndag Kl. 10.15
02.09.2001 Søndag Kl. 15.00
01.10.2000 Søndag