Anne Kvaale

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
15.04.2007 Søndag
01.08.2005 Mandag
04.09.2004 Lørdag Kl. 12.30
14.07.2003 Mandag Kl. 12.30
13.07.2002 Lørdag Kl. 13.30
22.09.2001 Lørdag Løkken.
08.04.2001 Søndag