Kjell Baardshaug

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
30.04.2009 Torsdag Kl. 15.00
16.04.2005 Lørdag Kl. 12.15
17.04.1999 Lørdag Kl. 14.00