Kirsti Kringstad

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
06.09.2014 Lørdag
15.08.2012 Onsdag Kl. 13.15
22.08.2006 Tirsdag Kl. 12.50
18.08.2002 Søndag Kl. 14.15