Margido Kalland

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
26.07.2013 Fredag Kl. 16.35
23.09.2012 Søndag Sol
25.10.2009 Søndag Kl. 13.30
06.10.2007 Lørdag Kl. 13.30
26.07.2003 Lørdag Kl. 14.38
24.09.2001 Mandag Kl. 12.25 Sol/Klart.
02.09.2001 Søndag Kl. 11.30
26.06.1999 Lørdag