Anonym

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
03.04.1994 Søndag Kl. 15.10 Trondheim.
09.04.1993 Fredag Kl. 16.30
04.04.1993 Søndag Kl. 14.30
13.04.1990 Fredag
12.04.1990 Torsdag Kl. 15.41
02.04.1988 Lørdag
19.04.1987 Søndag 8 år. Dis, sol, vind.