Svein O. Johansen

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
29.05.2014 Torsdag Kl. 14.10 Og Buster
11.10.2008 Lørdag Kl. 12.30 Bedr.idr.laget Orkdal Sykehus
19.04.1998 Søndag Orkanger.