Kari Lund Hårstad

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
10.10.2015 Lørdag
14.08.2011 Søndag
11.04.2009 Lørdag Kl. 13.45
27.07.1991 Lørdag
03.06.1990 Søndag