Håkon Hugdal

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
04.04.2015 Lørdag Kl. 16.15
13.07.2014 Søndag Kl. 15.00
29.03.1993 Mandag Kl. 13.20 Sol.
31.07.1991 Onsdag Strålende vær.
06.04.1991 Lørdag Søvassli.