Magnhild Hoston

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
30.06.2014 Mandag Kl. 13.50 Gåsbakken
29.06.2012 Fredag Fylkesleir i Hoston 4H
24.06.2012 Søndag Kl. 13.25
16.07.2011 Lørdag Kl. 14.35
14.07.2011 Torsdag Kl. 14.15
09.10.2010 Lørdag Kl. 11.50
15.04.2001 Søndag
22.04.2000 Lørdag Kl. 20.50