Jarle Aune

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
01.05.2011 Søndag Kl. 15.25 Til fots
30.07.2005 Lørdag 6 år. Skådd.