Kjell Holden

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
24.08.2015 Mandag Kl. 10.30
23.09.2012 Søndag
11.09.2010 Lørdag
15.10.2009 Torsdag Kl. 15.20
22.07.2008 Tirsdag
30.09.2007 Søndag
18.07.2005 Mandag Kl. 12.15 Sol.