Jorodd Asphjell

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
08.06.2014 Søndag Kl. 13.20
14.04.2007 Lørdag
19.04.2006 Onsdag Kl. 16.00
06.08.2002 Tirsdag Kl. 12.16