Rune Hatle

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
29.09.2014 Mandag Kl. 13.35
29.07.2014 Tirsdag Kl. 12.50
01.10.2011 Lørdag Kl. 15.15
08.07.1990 Søndag 9 år. Sol.